Галузева структура промисловості

Промисловість – це галузь народного господарства, яка включає видобуток і обробку мінеральної сировини; видобуток, заготівлю і переробку рослинницької та тваринницької сировини; виробництво різноманітних знарядь праці; значну частину предметів праці та предметів споживання. Промислові підприємства створюють матеріальні блага, а також надають певні види послуг (ремонт обладнання та ін.). Промислове виробництво базується на технологіях, яких немає в природі, і промислова продукція є такою, що в природі, поза виробництвом, не існує. Всю історію людства поділяють на технологічні епохи, що виділені за переважанням тих чи інших технологій, джерел енергії та матеріалів. З початку першої промислової революції (середина ХVІІІ ст.) і до кінця ХХ ст. людство перебувало у так званій індустріальній цивілізації з провідною роллю у суспільному виробництві промисловості. Для багатьох країн індустріальна епоха ще триває, і лише найбільш розвинені держави увійшли вже у постіндустріальну (інформаційну) епоху.

Галузі промисловості поділяють на добувні й обробні. Перші видобувають мінеральну сировину й паливо, природні матеріали, тобто первинні продукти, що їх надає природа, другі – обробляють первинну продукцію, що її надають добувні галузі, сільське й лісове господарство. Обробка продукції може бути багатостадійною. Відтак розрізняють галузі первинної обробки та вторинної.

Промисловість часто поділяють на три крупні групи галузей – на харчову, легку й важку індустрію. Харчова промисловість виробляє харчову продукцію, легка – предмети споживання (крім продовольства ). Важка індустрія випускає засоби виробництва. Перші дві групи галузей – харчова i легка, виробляють предмети споживання, i в політичній економії їх об’єднують за цією ознакою в єдину групу Б. Важка індустрія, відповідно, утворює групу А, що виробляє засоби виробництва. Співвідношення цих груп – одна з головних структурних характеристик i промисловості, i народного господарства в цілому.

Промисловість як галузь народного господарства поділяють на укрупнені або комплексні галузі, статистика України виділяє 16 укрупнених (комплексних ) галузей: 1) електроенергетика; 2) паливна промисловість; 3) чорна металургія; 4) кольорова металургія; 5) машинобудування й металообробка; 6) хімічна i нафтохімічна промисловість (сюди ж віднесена i хіміко-фармацевтична індустрія); 7) лісова, деревообробна i целюлозно-паперова промисловість; 8) промисловість будівельних матеріалів; 9) промисловість будівельних конструкцій i деталей; 10) скляна й фарфорово-фаянсова промисловість; 11) легка промисловість; 12) харчова промисловість; 13) мікробіологічна промисловість; 14) борошно-круп’яна i комбікормова промисловість; 15) медична промисловість (виробництво медичної апаратури та інструментів ); 16) інші галузі промисловості (виробництво музичних інструментів, художніх i ювелірних виробів, іграшок, хімчистка i пральні та ін.).Укрупнені (комплексні) галузі промисловості поділяють на прості галузі. Наприклад, чорна металургія включає такі галузі: 1) видобуток i збагачення руд чорних металів (залізної, марганцевої); 2) видобуток i збагачення нерудної сировини для чорної металургії (вапняків, флюсів, вогнетривних матеріалів); 3) виробництво чорних металів; 4) вторинна обробка чорних металів (виробництво сталі й прокату); 5) виробництво труб; 6) виробництво електроферросплавів; 7) виробництво вогнетривів, 8) коксохімічна промисловість; 9) виробництво металовиробів виробничого призначення. Харчова індустрія як укрупнена (комплексна) галузь поділена на три окремі галузі: 1) харчосмакову; 2) м’ясо-молочну; 3)рибну.

Галузі промисловості поділяють на підгалузі. Так, у складі харчосмакової промисловості (галузь) розрізняють такі підгалузі: цукрова промисловість; макаронна промисловість; виробництво хлібобулочних виробів; спиртова промисловість; лікеро-горілчана промисловість; виноробна промисловість; виробництво безалкогольних напоїв; пивоварна промисловість; дріжджева промисловість; тютюнова промисловість; чайна промисловість; кондитерська промисловість; виробництво харчових концентратів; парфумерно-косметична промисловість; олійно-жирова промисловість; інші підгалузі харчової промисловості.


4753079492285540.html
4753117284271080.html
    PR.RU™