Ата-аналық отбасы дегеніміз?

а.кәмелеттік жасқа толмаған балалардың ата-аналарымен бірге тұруы

в.Барлық тума туыстардың бірге тұруы

с.Есейген адамның өз отбасын құруы

д.Тума-туыстарынан бөлек тұруы

е.Бір топтың ішінде құрылған отбасы

5. Кәсіби дайындығы жоқ аноним жасайтын мәдениет:

а. элитарлық

в. контрмәдениет

с. бұқаралық

д. халықтық

е. субмәдениет

Адамның шығу тегі оның девиантты мінез-құлқына әсер етеді деп санайтын теорияның авторы?

а.Д.Сазерленд

в.У.Шелдон

с.З.Фрейд

д.Р.Мертон

е.И.Ломброзо

Тұлғаның қалыптасуында ескі әдеттерден арылуы?

а. әлеуметтену

в. деәлеуметтену

с. реәлеуметтену

д. девиация

е. этикет

Леуметтiк статус дегенiмiз?

а. әлеуметтiк жүйедегi индивидтiң нақты орны

в. қоғамдық қаулылар

с. тәртiптiң типiн бейнелеу

д. Жеке әрекеттер жиынтығы

е. әлеуметтiк қатынастар жиынтығы

Тұлғаның үш деңгейлі құрылымы (Ол, Мен, Жоғарғы мен) қай концепцияның шеңберінде қарастырылады?

а. Психоталдау

в. Маркстік

с. Қызметтік

д. Ғадеттік

е. Рольдік

Ртүрлі көзқарастар мен пікірлердің болуын түсіндіретін ұғым?

а. полиандрия

в. политеизм

с. плюрализм

д. либерализм

е. депортация

Адамның тіршілік әрекетін қолдау үшін қажет ақшалай қаражаттың ең төмен деңгейі?

а. айлық жалақы

в. зейнетақы

с. жәрдемақы

д. табыс

е. күнкөріс минимумы

Жинақталған тәлім-тәрбие мен жүйелі білім беруді, дағдыны тарату қажеттілігі қай әлеуметтік институтқа тән?

а. білім

в. саяси

с. дін

д. экономикалық

е. отбасы

Ол жеткізген статусты атаңыз?

а. әйел

в. директор

с. қазақ

д. король отбасының мүшесі

е. ер

Мір сүруге қажетті ресурстардың жетіспеушілігі?

а.жұмыссыздық

в.нарық

с.кедейлік

д.қайыршылық

е.қажеттілік

Саяси сипатқа ие саяси мекемелер мен ұйымдардың жиынтығыа.саяси жүйе

в. саяси партия

с.қоғам

д. саяси билік

е. саяси мәдениет

Дж.Г. Мид бойынша тұлғаның қалыптасуындағы бірінші кезең қалай аталады?

а. есту

в. қабылдау

с.ойнау

д. иммитация

е. көру

Бастапқы және қайталама ауытқу ілімін ұсынған?

а. Сазерленд

в. Лемерт

с.Кули

д. Дюркгейм

е. Беккер

Басқарушы тап» ілімін ұсынып, адамдарды басқарушылар мен бағыныштыларға бөлген саясаттанушы?

а. Р.Михельс

в.М.Вебер

с.Р.Миллс

д. В.Парето

е. Г. Моска

Белгілі бір ортаға тән ережелердің жиынтығы?

а. заң

в.этикет

с.дәстүр

д. құндылық

е. сән

Адамдардың саясаттан хабардар болуын, азаматтық міндеттері мен құқықтарын білуін түсіндіретін ұғым?

а. адамның саяси ұстанымы

в.адамныңөсекке еруі және айтуы

с.адамның саяси әлеуметтенуі

д. адамның сауаттылығы

е. адамның қалыптасуы

Леуметтану пәні бойынша екінші аралық бақылау тапсырмалары

Нұсқа


4756694366347814.html
4756751246367463.html
    PR.RU™